วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบวิทย์ ประถมต้น

exam_white3sc

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2554 รอบที่ 1 





exam_geen3s

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2553 รอบที่ 1                      






exam_red3s

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2552 รอบที่ 1





exam_yellow3sc

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2551
(รอการอัพโหลด)





exam_black3s

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2550






exam_purple3s

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2549





exam_blue3s

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2548 





exam_white3sc

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2547 





exam_pink3s

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2546 





exam_orange3s

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมต้น ปี 2545 









  source : http://www3.ipst.ac.th/genius/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=206

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น